#46 – Bitcoin – Alex Theiler – Jung & Naiv

Heute spricht Tilo mit Finanzexperte Alex Theiler (Twitter @aahsh) Jung & Naiv - Folge 46: Bitcoin http://youtu.be/G-hOWQwPOmA veröffentlicht am 30.04.2013 www.jungundnaiv.de / @JungNaiv / @TiloJung